Sura An-Najm spa - سورة النجم

An-Najm  spa

Surat An-Najm spa recitada por 419 diferentes recitadores

Información sobre Surat An-Najm spa

  • Número de versos : 62
  • Tipo : Makiya
  • Traducción Nombre : The Star spa
  • Orden cronológico : 23
  • Orden tradicional : 53